TERMES I CONDICIONS

Davant qualsevol consulta, no dubti en contactar amb nosaltres a través del telèfon 656 549 156 o correu electrònic a contacte@travetaespardenyes.cat.

Aprofitem l'ocasió per enviar-vos una salutació cordial.

Termes d'ús

Aquestes Condicions d'Ús estan destinades a la gent gran i regulen l'accés i la utilització d'ús la pàgina web www.travetaespardenyes.cat (d'ara endavant la "Web") que Maria Montserrat Pujol Jorba posa a disposició dels usuaris d'Internet i les condicions de compra de productes oferts a la Web. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

TERMES I CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

Dades d'identificació

El servei de la botiga en línia de venda al detall dels articles, accessible des de la WEB, és prestat per Traveta Espardenyes , les dades identificatives i de contacte de les quals són les següents:

Maria Montserrat Pujol Jorba

Baronia 16 (Ca n'Aguilera), 08784 Piera

N.I.F.: 77295144X

Telèfon: 656 549 156

Email de contacte: contacte@travetaespardenyes.cat

Condicions d'ús del lloc web www.travetaespardenyes.cat

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les condicions següents d'ús.

Acceptació d'usuari. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Traveta Espardenyes es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda a la seva Web o en la configuració i presentació d'aquest.

Traveta Espardenyes pot oferir a través de la pàgina web, serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

El contingut de la present web és de caràcter general i té com a finalitat, la comercialització dels Productes outlet o de temporada. La seva reproducció, retransmissió o qualsevol altre ús, estan estrictament prohibits.

Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat de Traveta Espardenyes en relació amb els Productes adquirits a través del Lloc Web estarà limitada al preu de adquisició d'aquests productes.

Traveta Espardenyes no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o el contingut de tots els articles continguts al web siguin exactes o complets, i expressament rebutja qualsevol responsabilitat per errors o omissions en aquests materials. Traveta Espardenyes tampoc no adquireix cap compromís en l'actualització de la informació continguda al web.

Traveta Espardenyes no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Traveta Espardenyes no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Accés a la pàgina web i Contrasenyes. En general no s'exigeix la subscripció o registre prèvia com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts d'aquesta s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'usuari es compromet a mantenir la contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'usuari haurà de notificar a Traveta Espardenyes immediatament qualsevol ús no consentit del vostre compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

Traveta Espardenyes adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això , d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal. imputables a Traveta Espardenyes ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a Traveta Espardenyes.

L'usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Web, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió a aquestes comunicacions.

Ús correcte de la pàgina web. L'accés a la Web de Traveta Espardenyes i qualsevol ús de la informació que conté és exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Traveta Espardenyes no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que se'n derivin d'aquest accés o ús d'informació.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents condicions, bons costums i ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents condicions, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Traveta Espardenyes presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'usuari es compromet a no introduir programes , virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics de Traveta Espardenyes o de tercers.

Enllaços de tercers. Aquest Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de Traveta Espardenyes i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions dels enllaços esmentats no estan sota el control de Traveta Espardenyes i aquesta no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s'arribi des del web de Traveta Espardenyes ni de cap canvi o actualització de les pàgines esmentades.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Traveta Espardenyes.

Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin texts, imatges, so , fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Traveta Espardenyes que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest Lloc Web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Traveta Espardenyes.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Traveta Espardenyes.

Traveta Espardenyes informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al Lloc Web.

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES:

Informació general sobre el prestador del servei

Als efectes del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari (d'ara endavant, l'usuari) que Laura Palomera Martínez (d'ara endavant, el Traveta Espardenyes) és titular del lloc web www.travetaespardenyes.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, Traveta Espardenyes informa de les següents dades:

Titular: Maria Montserrat Pujol Jorba

Direcció: Baronia 16 (Ca n'Aguilera), 08784 Piera

NIF: 77295144X

Mail: contacte@travetaespardenyes.cat

Telèfon: 656 549 156

La informació referent als usuaris rebuda pel titular del portal és tractada amb la màxima confidencialitat.

El titular ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Els camps no assenyalats com a “Opcional” en els diferents formularis, són de compliment obligat per a la formalització de la sol·licitud corresponent.

Les dades recollides són les pertinents en relació amb l'àmbit i finalitats descrites. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Traveta Espardenyes es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les dades de caràcter personal proporcionades per vostè seran tractades sota la responsabilitat de Traveta Espardenyes, titular del lloc web, la finalitat del qual és la gestió de les relacions comercials i professionals amb els usuaris que creen el vostre compte a l'entorn de la pàgina web i compren els productes oferts, així com gestionar aquestes dades per a l'enviament d'informació i publicitat relacionada amb el sector del calçat, com per a la realització d'activitats de prospecció comercial, tant per SMS com per correu electrònic o ordinari, així com sol·licitants o altres, que a efectes de consulta poguessin crear un vincle amb el fitxer esmentat, es troba donat d'alta a l'agència de Protecció de Dades d'acord amb la normativa vigent .

Pots consultar la Política de privadesa i protecció de dades.

TECNOLOGIA COOKIES

Pots consultar la Llei de cookies al enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA, ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Com comprar a la web www.travetaespardenyes.cat?

1. Per seleccionar l'article del vostre interès a la nostra web, feu clic sobre l'article que més us agradi.

2. Seràs redirigit a una pàgina amb la fitxa del producte en concret, amb diverses fotografies del producte i la fitxa descriptiva. Per comprar-lo, hauràs de seleccionar el color i la talla desitjada i fer clic sobre el botó “COMPRAR”. L'article s'inclourà directament a la cistella de la compra i podràs seguir seleccionant articles a través del botó “CONTINUAR COMPRANT” o passar al següent pas fent clic a “FINALITZAR COMANDA”.

3. A la següent pantalla, hauràs d'introduir les teves dades d'enviament i la forma de pagament: pots pagar amb targeta de crèdit o dèbit de Visa, MasterCard o Bizum.

En cas que no tinguis compte amb nosaltres, et apareixerà un petit formulari per crear-la.

Iniciant sessió al teu compte podràs fer el seguiment de la teva comanda a la nostra web i guardarem les dades de la teva comanda al panell d'usuari.

Recorda que les dades d'enviament s'han d'indicar amb tota exactitud per evitar confusions o incidències a l'enviament dels articles adquirits. Has d'indicar-nos el CARRER, NOMBRE, ESCALA, PIS, PORTA, CODI POSTAL I NOMBRE DE TELÈFON perquè és l'única via perquè la teva comanda arribi correctament a destinació. És possible que el nostre transportista t'enviï un SMS o email per informar-te de la posada en repartiment de la comanda, per la qual cosa, si no omples aquest camp, no podràs rebre aquest missatge o correu electrònic. Traveta Espardenyes no es responsabilitza de les adreces errades o mal col·locades.

4. Rebràs un e-mail amb la confirmació de compra i el número de comanda. Recorda que ho has de guardar com a confirmació de compra i garantia. Si no l'heu rebut en un termini de 30 minuts des que vau realitzar el pagament, recordeu revisar la vostra carpeta de correu no desitjat.

5. Rebràs la teva comanda còmodament a casa.Consulta aquí els nostres terminis de lliurament.

Com puc pagar la meva compra?

Pots pagar la teva compra a través de targeta de crèdit i dèbit de Visa, MasterCard, o per Bizum.

Els pagaments només es podran efectuar en Euros (€).

Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit es realitzaran on-line en temps real per un mètode assegurança connectada amb entitats financeres de primera línia. En cap moment www.travetaespardenyes.cat no allotjarà ni guardarà dades de targetes bancàries. Recordeu que haureu de tenir operativa, vigent i habilitada per a pagaments segurs per Internet la vostra targeta de dèbit o crèdit, així com les dades o claus de seguretat que la vostra entitat bancària requereixi. Si tens dubtes sobre aquestes condicions, si us plau, contacta amb el teu banc.

Si vols sol·licitar factura, si us plau contacta amb nosaltres el mateix dia que facis la teva comanda, a través del telèfon 656 549 156 o per email a contacte@travetaespardenyes.cat indicant les dades completes de la teva comanda, així com la teva raó social i DNI/CIF.

POLÍTICA D'ENVIAMENTS

Podeu consultar les nostres condicions d'enviament .

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Pots consultar la nostra política de canvis i devolucions.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.